Späť

Rudolf Bauer

Základné údaje

Titul RNDr.
Meno Rudolf
Priezvisko Bauer
Titul za menom PhD.
Rodné priezvisko Bauer
Dátum narodenia 28. 09. 1957
Adresa (Kraj) Košický
Adresa (Okres) Košice II
Adresa (Obec) Košice
Adresa (Ulica a číslo) Kremnická 10
PSČ 04011
Telefónne číslo 01948151150
E-mail rudbau@gmail.com
Web stránka rudolfbauer.sk
Blog
IM
Sociálne siete https://www.facebook.com/bauer.rudo
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Konzervatívni demokrati Slovenska
Funkcia v strane Člen vedenia
Funkčné obdobie od 6/2008
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 12/2013
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Konzervatívni demokrati Slovenska
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia starosta obce
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do 12/2014
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS, KDH, KDS, OKS, DS, SMK-MKP
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Council of Europe
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Francúzsko
Kraj
Okres
Obec Strasbourg
Ulica Avenue de l´Europe
PSČ 67075
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita expertná konzultácia
Mena EUR
Výška honoráru 1000
Časové obdobie od 10/4/2013
Časové obdobie do 11/4/2013
Poznámky pre rumunskú vládu

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Mestská časť Košice-Západ
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00690970
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice
Ulica trieda SNP 39
PSČ 04011
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto, telefón, počítač
Vyjadrenie hodnoty výhody 10,000
Mena EUR
Časové obdobie od 15/12/2010
Časové obdobie do 15/12/2014
Poznámka ročne - odhad spolu

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno CESCI
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma iné
IČO 01/01/10819
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Maďarsko
Kraj
Okres
Obec Budapest
Ulica Teréz körút 13.
PSČ 1067
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Podujatie
Účel udalosti pracovné rokovanie
Štát Belgicko
Mesto/Obec Brusel
Časové obdobie od 7/10/2013
Časové obdobie do 10/10/2013
Uhradené bolo cesta, ubytovanie, strava
Mena EUR
Výška úhrady 330 - 1 660
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 37569,54
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 36569,54
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 250
Číslo parcely 4699/84
Číslo LV 14624
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota 3500000
Mena SKK
Rok 2000
Odhad trhovej hodnoty 200000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 416
Číslo parcely 4699/84
Číslo LV 8565
Rok nadobudnutia 1996
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2013
Odhad trhovej hodnoty 50,000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Toyota
Model auta Corolla
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 410000
Mena SKK
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 70000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 12000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, DS a OĽaNO
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne