Späť

Alexander Barna

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Alexander
Priezvisko Barna
Titul za menom
Rodné priezvisko Barna
Dátum narodenia 27. 09. 1971
Adresa (Kraj) Košický
Adresa (Okres) Košice II
Adresa (Obec) Košice
Adresa (Ulica a číslo) Trieda SNP 9
PSČ 04011
Telefónne číslo
E-mail alexander.barna@strana-sas.sk
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne Zakladajúci člen SaS, dnes krajský predseda pre Košický kraj. Živí sa ako programátor analytik, je majiteľom softwérovej firmy. Vyštudoval informatiku na Technickej Univerzite v Košiciach. Voľný čas trávi s rodinou a v prírode. Relaxuje pri športoch, ako sú korčuľovanie, lyžovanie či plávanie. Do založenia strany Sloboda a Solidarita nebol politicky aktívny. Nemohol sa však už ďalej nečinne prizerať na ekonomický úpadok Slovenska, no hlavne na absenciu poctivosti, slušnosti a "zdravého rozumu" pri správe veci verejných. To sú aj hlavné dôvody, prečo spoluzakladal a dnes kandiduje za stranu SaS. Stranu, pre ktorú sú tieto hodnoty na prvom mieste.
Poznámka
6f067d790d8b1448f79ed8094cfb8e2cbabb5d92
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Krajský predseda
Funkčné obdobie od 2/2010
Funkčné obdobie do
Poznámky Košický kraj

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia bez verejnej funkcie
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno dSoft Solutions, s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35876085
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava
Obec Bratislava
Ulica Mokráň záhon 4
PSČ 82104
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 200000
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 27/11/2003
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno dSoft Solutions, s.r.o.
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35876085
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 11/2003
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice - mesto
Obec Košice
Ulica Letná 45
PSČ 04001
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Tepláreň Košice a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36 211 541
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice IV
Obec Košice
Ulica Teplárenská 3
PSČ 042 92
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita Člen dozornej rady
Mena EUR
Výška honoráru 400 - 2 000
Časové obdobie od 31/8/2010
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Tepláreň Košice
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36 211 541
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice IV
Obec Košice
Ulica Teplárenská 3
PSČ 042 92
Charakter výhody
Popis výhody Laptop s mobilným internetom
Vyjadrenie hodnoty výhody 300
Mena EUR
Časové obdobie od 30/9/2010
Časové obdobie do
Poznámka Mesačný dátový paušál v hodnote 20 EUR

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 29150
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Garáž
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 16
Číslo parcely 220/149
Číslo LV 11119
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 160000
Mena SKK
Rok 2012
Odhad trhovej hodnoty 5000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice - Západ
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 64
Číslo parcely 1733
Číslo LV 13633
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2012
Odhad trhovej hodnoty 85000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice - Západ
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 6000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta C-Max
Rok výroby 2008
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 5/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 670000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 10
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 25000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 28300
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 400
Mena EUR
Obdobie mesačná splátka
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno -
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manželka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul Mgr.
Meno Anna
Priezvisko Barnová
Adresa blízkej osoby
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice - Západ
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Forma spolupráce
Funkcia spolupracovníka konateľ firmy
Forma spolupráce
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Údaje o spolupracovníkovi
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Titul Mgr.
Meno Marián
Priezvisko Lukáč
Adresa blízkeho spolupracovníka
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Dúbravka
Poznámky

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 150
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 1/1/2011
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 350
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 30
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia osobné letáky
Výška výdavkov na kampaň 400
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 25/5/2010
Poznámky

Rôzne

Rôzne
Obsah Po upozornení týmto dementujem informáciu zverejnenú na mojom profile na portale politikaopen.sk v roku 2010, kde boli omylom uverejnené infomácie, že mám finančnú pôžičku, ktorej veriteľom je p. Marian Lukáč a že je mojím spoločníkom. Uvedené údaje sú nepravdivé a pán Lukáč nie je mojim spoločníkom a ani mi nikdy neposkytol žiadnu finančnú pôžičku. Príslušné údaje na profile boli opravené podľa skutočnosti. Za pripadné spôsobené nepríjemnosti sa p. RNDR. Marianovi Lukáčovi verejne ospravedlňujem.