Späť

Zuzana Aštaryová

Základné údaje

Titul
Meno Zuzana
Priezvisko Aštaryová
Titul za menom
Rodné priezvisko Kukučková
Dátum narodenia 05. 10. 1982
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Trenčín
Adresa (Obec) Trenčín
Adresa (Ulica a číslo) Prúdy 91/2
PSČ 91105
Telefónne číslo +421907483894
E-mail zuzana@astaryova.sk
Web stránka www.astaryova.sk
Blog astaryova.blog.sme.sk/
IM
Sociálne siete http://www.facebook.com/pages/Zuzana-Astaryova/326674479820
Niečo o mne Som členkou strany Sloboda a Solidarita. Som vydatá, mám dve deti a žijem v Trenčíne.
Poznámka
Dd43c4240428b55f588daa53a5bb4988109705e0
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 3/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky v Trenčíne

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky Volebné obdobie končí 9.3.2012 verím, že aj po tomto termíne dostanem šancu presadzovať v NR SR rozumné riešenia v záujme občanov Slovenska.

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Adva spol. s r. o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31447805
Pracovná pozícia vo firme ekonómka
Časové obdobie od 10/2009
Časové obdobie do 5/2012
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Prúdy 91/2
PSČ 91105
Poznámky od 7/2010 do 3/2012 dlhodobo uvoľnená na výkon verejnej funkcie
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno SELOS, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36340464
Pracovná pozícia vo firme účtovníčka a správca dokumnentácie
Časové obdobie od 4/2008
Časové obdobie do 10/2009
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Ľudovíta Stárka 16A
PSČ 91105
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno CarNet spol. s r. o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36346420
Pracovná pozícia vo firme účtovníčka
Časové obdobie od 5/2006
Časové obdobie do 4/2008
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Palackého 35
PSČ 91101
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 0000000
Pracovná pozícia vo firme materiálová účtovníčka
Časové obdobie od 9/2001
Časové obdobie do 5/2006
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Gen. Viesta 7
PSČ 91150
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Slovenské liečebné kúpele a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 34129316
Pracovná pozícia vo firme administratívna pracovníčka
Časové obdobie od 5/2001
Časové obdobie do 9/2001
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčianske Teplice
Ulica T.G.Masaryka 21
PSČ 91451
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2012
Celková výška príjmu cca 23 000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 9 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 0
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 42 912,00
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 2 822,33
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 21 282,39
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 6 611,62
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 8 298,48
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1002
Číslo parcely 44+52
Číslo LV 25
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 34 475,00
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Poznámky Kúpa záhrady pri rodičovskom dome.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 505
Číslo parcely 51+53
Číslo LV 25
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 33 630,00
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Poznámky Kúpa pozemku pri rodičovskom dome.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 115,11
Číslo parcely 52
Číslo LV 25
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 66 895,00
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Poznámky Kúpa rodičovského rodinného domu od rodičov so starou garážou, ktorá sa bude v roku 2012 búrať.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2012
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10 000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Opel
Model auta Corsa
Rok výroby 2010
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 10/2010
Mesiac, rok predaja 11/2012
Nadobúdacia hodnota 10 436,40
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky Nákup auta na leasing.
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 15 436,40
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2011
Mesiac, rok zániku 10/2039
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 146 000,00
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 146 000,00
Mena EUR
Obdobie 31.12.2011
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Slovenská sporitelňa a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00151653
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Trenčín
Obec Trenčín
Ulica Mierové námestie
PSČ 911 01
Poznámky Úver na bývanie
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 10/2010
Mesiac, rok zániku 10/2012
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 6957,95
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 3 478,98
Mena EUR
Obdobie 31.12.2011
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB Leasing a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35704713
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Panónska cesta 11
PSČ 85201
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manžel
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne