Späť

Peter Šiška

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Peter
Priezvisko Šiška
Titul za menom
Rodné priezvisko Šiška
Dátum narodenia 03. 10. 1964
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Veľký Krtíš
Adresa (Obec) Veľký Krtíš
Adresa (Ulica a číslo) Družobná 638/14
PSČ 99001
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Bučina Zvolen, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36029815
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 6/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 8092
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1442
Číslo parcely 3094
Číslo LV 1288
Rok nadobudnutia 1994
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Veľký Krtíš
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 6000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Nissan
Model auta Almera
Rok výroby 2001
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 4/2002
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 506 000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 10000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Iné
Podiel 0/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 7/2004
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 550 000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 4500
Mena SKK
Obdobie 1.1.2011
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Veľký Krtíš
Ulica Nemocničná
PSČ 99001
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne