Späť

Mária Skladaná

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Mária
Priezvisko Skladaná
Titul za menom
Rodné priezvisko Skladaná
Dátum narodenia 03. 09. 1978
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Brezno
Adresa (Obec) Heľpa
Adresa (Ulica a číslo) Pod Pustinou 807/8
PSČ 976 68
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete facebook/Maja Skladaná
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Mgr.Mária Skladaná
Podnikateľská forma samostatne zárobkovo činná osoba
IČO 44 323 972
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Heľpa
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 15/8/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Obecný úrad
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Heľpa
Ulica Farská
PSČ 976 68
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita členstvo v komisiách obecného zastupiteľstva
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 27/10/2010
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 0
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne