Späť

Martin Ružovič

Základné údaje

Titul Dr. Ing.
Meno Martin
Priezvisko Ružovič
Titul za menom
Rodné priezvisko Ružovič
Dátum narodenia 10. 01. 1968
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava IV
Adresa (Obec) Bratislava - Devínska Nová Ves
Adresa (Ulica a číslo) Ľubovníková 31
PSČ 841 07
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno SIKOSERVIS
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 560 961
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Topoľčany
Obec Topoľčany
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spolumajiteľ
Peňažný podiel 3319,39
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 16/12/2009
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno 3R Technics Slovakia
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35914351
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia riaditeľ spolumajiteľ
Peňažný podiel 2350
Mena EUR
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 1/7/2009
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno 3R Technics
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO CH-020.4.027.229-6
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Švajčiarsko
Kraj
Okres
Obec Zürich
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spolumajiteľ
Peňažný podiel 7000CHF
Mena EUR
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 18/7/2003
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno 3R Technics Slovakia s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35914351
Pracovná pozícia vo firme riaditeľ
Časové obdobie od 1/2006
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno DNV ŠPORT spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 919 264
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Ulica Istrijská 6
PSČ 84108
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita členstvo v dozornej rade
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 25/1/2011
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 20454,4
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 60m2
Číslo parcely 2565/24
Číslo LV 2803
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 25000
Mena SKK
Rok 1998
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 150m2
Číslo parcely 2292/321, 2292/322, 2292/323
Číslo LV 5300
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 4900000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 150m2
Číslo parcely 2292/419, 2292/727
Číslo LV 5352
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 5300000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Devínska Nová Ves
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 184000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 184000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2005
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 75 tisíc EUR
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 435
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VUB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Mlynské nivy 1
PSČ 81109
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 9/2005
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 52 tisíc EUR
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 400
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VUB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Mlynské nivy 1
PSČ 81109
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne