Späť

Anna Mešťanová

Základné údaje

Titul
Meno Anna
Priezvisko Mešťanová
Titul za menom
Rodné priezvisko Mešťanová
Dátum narodenia 16. 12. 1954
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Banská Štiavnica
Adresa (Obec) Svätý Anton
Adresa (Ulica a číslo) Svätý Anton 28
PSČ 969 72
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Katastrálny úrad Banská Bystrica Správa katastra Banská Štiavnica
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 6/1975
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Štiavnica
Obec Banská Štiavnica
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 5500
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 109
Číslo parcely 1283
Číslo LV 450
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 15000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Štiavnica
Obec Svätý Anton
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 15100
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne