Späť

Ľubomír Bažík

Základné údaje

Titul MUDr.
Meno Ľubomír
Priezvisko Bažík
Titul za menom
Rodné priezvisko Bažík
Dátum narodenia 01. 01. 1952
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Žilina
Adresa (Obec) Žilina
Adresa (Ulica a číslo) V. Spanyola 47
PSČ 010 01
Telefónne číslo +421 948 777 410
E-mail lubo.bazik@gmail.com
Web stránka www.lubomir-bazik.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
A7ef18391f42cc520d53ad9affafd7d4b0ba4418
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Kresťanskodemokratické hnutie
Funkcia v strane Člen Krajského predsedníctva
Funkčné obdobie od 1/2006
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 12/2005
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) KDH
Člen poslaneckého klubu Kresťanskodemokratické hnutie
Poznámky poslanecký klub KDH-OKS

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 17335825
Pracovná pozícia vo firme zástupca primára Ortopedického oddelenia
Časové obdobie od 1/1990
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica V. Spanyola 43
PSČ 012 07
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 30778522
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Ružinovská 6
PSČ 826 06
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita členstvo v organizácii, odborné články a prednášky
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 27/3/1992
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 13200
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 5736
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 80
Číslo parcely 2220
Číslo LV 204
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 7000-9000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/6
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 70000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Subaru
Model auta Forester
Rok výroby 2009
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 12/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 28800
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 100000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 100000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Kresťansko-demokratické hnutie, Most-Híd, Občianska Konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Žilina
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb 12500
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 7000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 1700
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia poskytnutie reklamných plôch
Výška výdavkov na kampaň 35000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , reklama v rozhlase, výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 23/11/2010
Poznámky

Rôzne