Späť

Stanislava Bakošová

Základné údaje

Titul
Meno Stanislava
Priezvisko Bakošová
Titul za menom
Rodné priezvisko Mišurová
Dátum narodenia 26. 07. 1985
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Veľký Krtíš
Adresa (Obec) Ľuboriečka
Adresa (Ulica a číslo) Ľuboriečka 85
PSČ 991 02
Telefónne číslo 0918281580
E-mail stanislavabakosova@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete Facebook
Niečo o mne Som komunikatívna.rada pracujem a spolupracujem s ľuďmi.
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Fincentrum a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne zárobkovo činná osoba
IČO 36752606
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 10/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Lučenec
Obec Lučenec
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 4800
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 90
Číslo parcely 100/2
Číslo LV 454
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 20 000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Ľuboriečka
Poznámky

Hnuteľný majetok

Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta renault
Model auta megane
Rok výroby 2008
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 5/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 22000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Iný jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR
Popis hnuteľnosti Rodinny dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 9/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2005
Súhrn hnuteľného majetku 40000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manžel
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Rôzne