Späť

Ivan Harman

Základné údaje

Titul
Meno Ivan
Priezvisko Harman
Titul za menom
Rodné priezvisko Harman
Dátum narodenia 23. 06. 1967
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Žilina
Adresa (Obec) Žilina - Budatín
Adresa (Ulica a číslo) Dolná 35
PSČ 01003
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka www.ivanharman.sk
Blog
IM
Sociálne siete Facebook - Ivan Harman
Niečo o mne Aj keď pre niektorých to možno znie idealisticky, držím sa zásady: „politika môže byť aj slušná a poctivá“. Zmyslom práce každého politika by malo byť efektívne spravovať a uľahčovať ľuďom život, a o to sa snažím.
Poznámka
59d0b235e24e0fd3a59fc128fb546583dba7868d
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Generálny sekretár
Funkčné obdobie od 11/2002
Funkčné obdobie do 11/2006
Poznámky
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Predseda Regionálneho zväzu
Funkčné obdobie od 1/2002
Funkčné obdobie do 5/2006
Poznámky Žilinský kraj
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Člen Ústrednej rady
Funkčné obdobie od 11/2000
Funkčné obdobie do
Poznámky trvá
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 1/2000
Funkčné obdobie do
Poznámky trvá

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 2/2011
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ - DS
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia starosta obce
Funkčné obdobie od 1/2006
Funkčné obdobie do 12/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Artis Omnis
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36403491
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Dolný Val 7
PSČ 01001
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 3319
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 29/1/2002
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Mesto Žilina
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00321796
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Námestie obetí komunizmu
PSČ 01001
Charakter výhody
Popis výhody preplatený paušál
Vyjadrenie hodnoty výhody 54,02
Mena EUR
Časové obdobie od 1/11/2007
Časové obdobie do
Poznámka suma je priemerný mesačný paušál za telefón

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 106 128
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 52 984
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 70 874
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 27 044
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 78
Číslo parcely 8120
Číslo LV 5708
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 35000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 180
Číslo parcely 222
Číslo LV 40
Rok nadobudnutia 1996
Nadobúdacia hodnota 350 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 58 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 35 537
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Suzuki
Model auta Grand Vitara
Rok výroby 2006
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 12/2006
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 1 050 000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 60 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2007
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 2 000 000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 337
Mena EUR
Obdobie Október 2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno OTP banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Štúrova 5
PSČ 81354
Poznámky mesačná splátka

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne