Späť

Martin Chmelík

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Martin
Priezvisko Chmelík
Titul za menom
Rodné priezvisko Chmelík
Dátum narodenia 25. 03. 1981
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Považská Bystrica
Adresa (Obec) Považská Bystrica
Adresa (Ulica a číslo) SNP
PSČ 01707
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Nadnárodná výrobná spoločnosť
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 0
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 4/2007
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Maloobchodná a veľkoobchodná spoločnosť
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 0
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 9/2003
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 0
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 0
Číslo parcely 0
Číslo LV 0
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 0
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta X
Model auta Y
Rok výroby 2010
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 3/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 9/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 0
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 0
Mena EUR
Obdobie 30.09.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno X
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 0
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 0
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 0
Mena EUR
Obdobie 30.09.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno X
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne