Späť

Michal Adámek

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Michal
Priezvisko Adámek
Titul za menom
Rodné priezvisko Adámek
Dátum narodenia 24. 12. 1984
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Žilina
Adresa (Obec) Žilina
Adresa (Ulica a číslo) Baničova 14
PSČ 010 15
Telefónne číslo 0918 988 914
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete Facebook - Michal Adámek
Niečo o mne
Poznámka
77bb2295e79f815eee7cc7845dc9fe81d5800f61
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno RKMC, spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36420883
Pracovná pozícia vo firme konzultant MM
Časové obdobie od 7/2008
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno RKMC, spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36420883
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica P. Mudroňa 5
PSČ 010 01
Charakter výhody
Popis výhody smartphone HTC Desire
Vyjadrenie hodnoty výhody cca 500
Mena EUR
Časové obdobie od 15/8/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno RKMC, spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36420883
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica P. Mudroňa 5
PSČ 010 01
Charakter výhody
Popis výhody služobný automobil
Vyjadrenie hodnoty výhody cca 20.000,-
Mena EUR
Časové obdobie od 7/5/2009
Časové obdobie do
Poznámka služobný automobil bez použitia na súkromné účely
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno RKMC, spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36420883
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica P. Mudroňa 5
PSČ 010 01
Charakter výhody
Popis výhody mesačný hlasový a dátový paušál
Vyjadrenie hodnoty výhody neviem
Mena EUR
Časové obdobie od 15/7/2008
Časové obdobie do
Poznámka pre zabezpečenie non-stop dostupnosti a pripojenia

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 10909,85
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 120208
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 70
Číslo parcely 1472/20
Číslo LV 1631
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 69700
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky financie získané prostredníctvom úveru z ČSOB (uvedené v sekcii Majetkové záväzky) a vlastných zdrojov

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 2400
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 3500
Mena EUR
Poznámky odhadom
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku cca 2000
Mena EUR
Poznámky odhad, ide o drobný majetok

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 2/2009
Mesiac, rok zániku 4/2029
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 59245
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 574,08
Mena EUR
Obdobie 02/2009 - 07/2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Československá Obchodná Banka, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Michalská 18
PSČ 81563
Poznámky mesačná splátka spolu s príslušenstvom úveru (istina + bankové poistenie úveru + úroky) je 332,57 €, za uvedené obdobie bola suma splátok istiny 574,08 €
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2006
Mesiac, rok zániku 2/2014
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 60000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 442,845
Mena EUR
Obdobie 02/2006 - 12/2009
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 48
PSČ 83237
Poznámky spotrebný úver pre vysokoškolákov, počas štúdia som splácal len úroky, po ukončení štúdia sú mesačné splátky spolu s príslušenstvom (istina + úroky) 35,58 €

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne