Späť

Martin Alföldi

Základné údaje

Titul MUDr.
Meno Martin
Priezvisko Alföldi
Titul za menom
Rodné priezvisko Alföldi
Dátum narodenia 03. 09. 1968
Adresa (Kraj) Nitriansky
Adresa (Okres) Šaľa
Adresa (Obec) Šaľa
Adresa (Ulica a číslo) Štúrova 48
PSČ 92701
Telefónne číslo +421911362320
E-mail alfoldi@mail.t-com.sk
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete FB
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Člen Krajského predsedníctva
Funkčné obdobie od 3/2010
Funkčné obdobie do 10/2013
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 11/2013
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) NOVA, MOST-HID, SDKU-DS, SaS, KS
Člen poslaneckého klubu NEZÁVISLÝ
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia starosta obce
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKU-DS, KDH
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia starosta obce
Funkčné obdobie od 12/2006
Funkčné obdobie do 12/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) KDH, SDKU-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno gynasono, spol s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36717207
Pracovná pozícia vo firme lekar 24 h/mesačne
Časové obdobie od 5/2013
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno gynasono, sro
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 717 207
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica Nemocničná 933/13
PSČ 92701
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita praca na dohodu 24 h. mesačne
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 200
Časové obdobie od 1/1/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Mesto Šaľa
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00306185
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica nam. sv. trojice 7
PSČ 92715
Charakter výhody
Popis výhody mobilny telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 1 + pausal podnikatel 300
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2007
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 37706,52
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 34419,19
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2012
Celková výška príjmu 36210
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 33618
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 35866,21
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 33874,60
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 35806
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 35806
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 124944
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 124944
Mena SKK
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2007
Celková výška príjmu 853290
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 853290
Mena SKK
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Garáž
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 19
Číslo parcely 2366
Číslo LV 1839
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota spolu s domom
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 150
Číslo parcely 2365, 2367
Číslo LV 1839
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 1800000
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta VOLVO
Model auta C30
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 8/2010
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota leasing
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky kupa auta na leasing leasing 2007 - 2010
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 30000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2005
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 1 600 000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku mesačná splátka 330
Mena EUR
Obdobie 12/2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SLSP, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Kresťanskodemokratické hnutie, SDKU-DS
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 3000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, reklama na internete, výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia www.lepsiasala.sk
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne