Späť

Peter Andráši

Základné údaje

Titul
Meno Peter
Priezvisko Andráši
Titul za menom
Rodné priezvisko Andráši
Dátum narodenia 25. 05. 1967
Adresa (Kraj) Nitriansky
Adresa (Okres) Šaľa
Adresa (Obec) Šaľa
Adresa (Ulica a číslo) Komenského 35.
PSČ 92705
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Nie som členom žiadnej strany
Funkcia v strane
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia žiadna
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno SUPRAVIS SLOVAKIA s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36819824
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia riaditeľ
Peňažný podiel 200000
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 8/2/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno SUPRAVIS SLOVAKIA s.r.o
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36819824
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica
PSČ
Poznámky riaditeľ spoločnosti

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 29567
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 888000
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 537
Číslo parcely 3306,3307
Číslo LV 2949
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 2200000
Mena SKK
Rok 2001
Odhad trhovej hodnoty 200000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 50000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta AUDI
Model auta A4
Rok výroby 2006
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 530000
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 130000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 500000
Mena
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne