Späť

Natália Cehláriková

Základné údaje

Titul Mgr.art.
Meno Natália
Priezvisko Cehláriková
Titul za menom
Rodné priezvisko Bajcurová
Dátum narodenia 06. 06. 1966
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Senec
Adresa (Obec) Ivanka pri Dunaji
Adresa (Ulica a číslo) Štefánikova 45
PSČ 90028
Telefónne číslo
E-mail natalia.cehlarikova@daisy.sk
Web stránka volby.strana-sas.sk/cehlarikova/
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
E647c48c8794f5bb887e70e8b1b445cfa2ace720
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia štátny tajomník
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) nominant SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Divadelný ústav
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 1/2005
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Jakubovo nám. 12
Ulica 81657
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 28965,08
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 28965,08
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rozostavané stavby
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 307,8 m2
Číslo parcely 228/1,7,8
Číslo LV 1178
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota rozostavaná prístavba pôvodného rodinného domu
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Ivanka pri Dunaji
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 120 m2
Číslo parcely 228/1,7,8
Číslo LV 1178
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 1900000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Ivanka pri Dunaji
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 10 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2008
Mesiac, rok zániku 6/2028
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 49790,88
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 412,90
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VÚB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2006
Mesiac, rok zániku 6/2021
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 785000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 228,97
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatra banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2000
Mesiac, rok zániku 5/2015
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 1650000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 373,57
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VÚB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2000
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota autorské práva k hudobným dielam
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku cca 200
Mena EUR
Obdobie ročne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SOZA, Slovgram
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne