Späť

Mária Majerčíková

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Mária
Priezvisko Majerčíková
Titul za menom
Rodné priezvisko Majerčíková
Dátum narodenia 23. 01. 1971
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Brezno
Adresa (Obec) Brezno
Adresa (Ulica a číslo) Glianska 16A
PSČ 97701
Telefónne číslo 0905 402 942
E-mail marikamajercikova@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka poslanec MsZ v Brezne
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Okresný predseda
Funkčné obdobie od 6/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno TOPFIN, spol. s r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36050822
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Brezno
Ulica Glianska 2777/16A
PSČ 97701
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 3320
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 15/10/2001
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno SZČO
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 33921113
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Brezno
Ulica Glianska 2777/16A
PSČ 97701
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava
Obec Bratislava
Ulica Bajkalská 30/A
PSČ 82910
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti konferencie, školenia
Účel udalosti účastník aj prednášajúci
Štát
Mesto/Obec Slovensko
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Uhradené bolo účastnícke poplatky
Mena
Výška úhrady
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 373402
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 181
Číslo parcely 5527/2
Číslo LV 4583
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 170000
Mena EUR
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Brezno
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 121
Číslo parcely 5525
Číslo LV 629
Rok nadobudnutia 1995
Nadobúdacia hodnota 450000
Mena SKK
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Brezno
Obec Brezno
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 20000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 20000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku
Spôsob nadobudnutia/vzniku
Poskytovateľ práva/záväzku
Typ vlastníctva
Podiel
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2006
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota
Mena
Výška práva alebo záväzku 60000
Mena
Obdobie 20 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne